Szerződéstől való elállás ( az áru visszaküldése)

UTASÍTÁSOK A FOGYASZTÓ ELÁLLÁSI JOGÁVAL KAPCSOLATBAN

A 102/2014 Törvény értelmében Önnek joga van indokolás nélkül 14 napon belül elállni a szerződéstől. Az elállási határidő a 14. napon jár le attól a naptól számítva, amikor Ön vagy a fuvarozótól eltérő Ön által meghatározott harmadik fél átveszi az árut. Ha a fogyasztó által egyetlen megrendelésként megrendelt áruk külön kerülnek kiszállításra, az elállási határidő 14 nappal jár le azon naptól számítva, amikor Ön vagy az Ön által kijelölt harmadik fél, aki nem a fuvarozó átvette az utoljára szállított árut.

Az elállási jog gyakorlásakor kérjük, tájékoztasson bennünket arról a döntéséről, hogy eláll a szerződéstől, kifejezetten írásbeli nyilatkozattal, azaz levélben vagy e-mailben:

Email:  shop@kniland.hu

Küldje el az igényelt árut a következő címre Expandeco - Kniland.hu, Vizpart utca 32, 9225 Dunakiliti.

Erre a célra felhasználhatja a ezen az oldalon található elállás a szerzződéstől nyomtatványt. Az elállási időtartam fennáll, ha az elállási határidő lejárta előtt értesítést küld az elállási jog gyakorlásáról.

A szerződéstől való elállás következményei

A szerződéstől való elállást követően visszatérítjük a szerződés megkötésével kapcsolatban fizetett összegeket, azaz a vételárat, beleértve az áruk Önnek történő kiszállításának költségeit. Ez nem vonatkozik a többletköltségekre, ha más szállítási módot választ, mint a mi legkedvezőbb szokásos kézbesítési módot.

Ön indokolatlan késedelem nélkül visszatérítést kap, legkésőbb a jelen megállapodástól való elállás kézhezvételének napjától számított 14 napon belül. A visszafizetés ugyanúgy történik, mint amit a fizetéskor használtak, kivéve, ha kifejezetten egyetért egy másik fizetési móddal, további díjak felszámítása nélkül.

A megvásárolt árukért kifizetett pénzt csak abban az esetben fizetik vissza, ha a visszaküldött árut megérkezik a címünkre, vagy ha benyújtják az áru visszatérítését igazoló okmányt, attól függően, hogy melyik történik előbb..

Az árut küldje vissza a címünkre legkésőbb az elállási jog gyakorlásától számított 14 napon belül. Az időszak fennáll, ha az árut a 14 napos határidő lejárta előtt visszaküldi.

A visszaküldés költsége a vevőt terheli.

A Vevő felel az áruk értékének bármilyen csökkenéséért, amely az áruk jellegének, tulajdonságainak és működőképességének meghatározásához szükséges eltérő használat miatt következik be.