Általános szerződési feltételek

 

1) Bevezető rendelkezések

1. A webáruház Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) vonatkozó 2021. július 1-jén érvényesek és hatályosak, és az összes vásárlási szerződés megkötésére vonatkoznak a Kniland s.r.o., Statisztikai számjel: 50365363, Adószám: 2120291569, székhelyű Bratislava társaság között. Gogoľova 18, 851 01, nyilvántartásban a kerületben. I. Bratislava Bíróság, osztály Kft., Bejegyzés száma: 152535/B, (a továbbiakban: az eladó) és az ügyfelek (a továbbiakban: ""Vevő"") között, amelyet az áruk megvásárlása kapcsán vagy annak alapján hoztak létre az eladó által a webáruházban közzétett ajánlatból a www.kniland.hu weboldalon (a továbbiakban: webáruház), és az eladó és a Vevő között megkötött adásvételi szerződés (a továbbiakban: adásvételi szerződés) szerves részét képezik, kivéve, ha a felek kifejezetten megállapodnak eltérő megállapodásról.

2. A Vevő kifejezés olyan természetes személyeket jelent, akik az áruk végfelhasználói, és az ügyfél beleegyezik abba, hogy az ilyen megkötött adásvételi szerződésekre az ÁSZF, a panaszkezelési eljárás rendelkezései, a www.kniland.hu weboldalon közzétett egyéb feltételek és a vonatkozó jogszabályok vonatkoznak..

3. Az eladó további elérhetőségei a következők: telefonszám: +3615009470, e-mail: shop@kniland.hu, web: www.kniland.hu.

 4. Az Ellenőrző Felügyeleti Hatóság: Szlovák Kereskedelmi Felügyelet (SOI), SOI Felügyelőség a Bratislava régióban
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava, Termékkontroll és Fogyasztóvédelem , Telefonszám. 02/58 27 21 72, e-mail: ba@soi.sk.

 

2)Az áru rendelése

1. A Vevő az eladó termékeit és szolgáltatásait a www.kniland.hu oldalon található üzleti rendszeren keresztül rendeli meg. Az eladót az ajánlat köti, beleértve az ajánlatot az ajánlat webáruház webfelületén való közzétételének napján. Az ÁSZF-vel összhangban meghozott és az eladónak átadott megrendelés a Vevőre nézve kötelező, és a Vevő számára kötelező és visszavonhatatlan javaslatnak minősül vételi szerződés megkötésére.

2. Minden megrendelésnél a Vevő megadja a nevét és vezetéknevét, telefonszámát és e-mail címét, szállítási és számlázási címét. Ezenkívül a Vevőnek meg kell adnia az áruk nevét, az áruk leírását, a cikkek számát, a szállítás módját, a fizetés módját és a megrendelés dátumát. A webárzházon keresztül megfelelően kitöltött és megrendelt rendelés automatikusan megfelel ezeknek a feltételeknek.

3. A megrendelés kézhezvételekor a Vevő indokolatlan késedelem nélkül e-mail üzenetet kap, amely megerősíti a megrendelést a megrendelés számával és a megrendelés összegzésével.

4. A Vevő által a jelen ÁSZF szerint megrendelés olyan megrendelés, amely tartalmazza a Vevő kötelezettségét a vételár megfizetésére. A megrendelés elküldésével a vevő kifejezetten megerősíti, hogy tisztában volt a beszerzési ár kifizetésének kötelezettségével a megküldött megrendelés alapján, és kijelenti, hogy lehetősége volt megismerkedni az ÁSZF-el a megküldés előtt.

 

3)Az adásvételi szerződés megkötése

1. A fizetési megrendelést ábrázoló megrendelés benyújtásával (a ""A rendelés küldése fizetési kötelezettséggel"" gombra kattintással) a Vevő visszavonhatatlanul ajánlatot tesz az eladónak a vételi szerződés megkötésére.

2. Az eladó haladéktalanul megerősíti a megrendelést Vevőnek e-mailben a Vevő által a webáruház webfelületén vagy a megrendelés felhasználói felületén megadott e-mail címre.

3. Az eladó ellenőrzi a kézbesített megrendelést a kitöltött adatok, a Vevő személye és az áruk rendelkezésre állása szempontjából, és megkezdi a megrendelés feldolgozását. Amikor az áruk készen állnak a szállításra és/vagy a kézbesítésre, az eladó e-mailt küld a Vevőnek, amelyben tájékoztatja a megrendelés feladásáról (a továbbiakban: ""tájékoztató email a küldésről"").

4. A küldéssel kapcsolatos információs e-mail küldésével a javaslat elfogadásra kerül, és az adásvételi szerződés megkötésre kerül az eladó és a vevő között.

5. A Vevő tudomásul veszi, hogy az eladó nem köteles vásárlási szerződést kötni a Vevővel, különösen akkor, ha olyan személyről van szó, aki korábban lényegesen megszegte a vételi szerződést vagy a jelen ÁSZF-et, vagy megsértette az eladóval szembeni jó erkölcsöt.

6. Az eladó fenntartja a jogot, hogy a kiválasztott árut ne szállítsa a Vevőnek, különösen, ha az árut a megrendelés kézbesítése után elfogyott, az árut már nem szállítják, gyártják, vagy műszaki vagy objektív okok miatt az árut nem lehet a feltételekkel kézbesíteni. Ezekben az esetekben az eladó vállalja, hogy visszatéríti a Vevőnek már kifizetett összeget.

7. A vevő vállalja, hogy a távközlés eszközeit használja a vételi szerződés megkötésekor. A Vevőnél a távközlési eszközök használatával az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban felmerült költségeket a Vevő viseli és fedezi.

 

4)Fizetési feltételek

1. A Vevő a webáruházon keresztül történő megrendelése esetén az áruk ára a megfelelően kitöltött megrendelés elküldésekor döntő. Ellenkező esetben az webáruházban a megrendelés Eladónak történő kézbesítésekor feltüntetett ár meghatározó. Az termékek végleges ára forintban van megadva 27%-os ÁFÁ-val. Az áruk szállításáért, az egyéb szolgáltatásokért és az ezen általános ÁSZF alapján fizetett díjakat és az egyéb díjakat nem tartalmazzák az áruk árai, és külön számítják fel, és az áruk árával együtt a teljes végleges árat képezik, amely a jelen ÁSZF szerinti vételárat képezi. A vételár nem tartalmazza a banki szolgáltatások árait, amelyeket a Bank a Vevővel fennálló különleges szerződéses kapcsolat alapján számít fel.

2. Hacsak a felek nem állapodnak meg másképp, és a webáruház a megrendelés elküldésekor engedélyezi az ilyen fizetési módot, a Vevő a webáruház megrendelőlapján megadott fizetési módok egyikét választja, és a jelen ÁSZF-ben megadott határidőn belül fizeti a megállapodás szerinti árat a kiválasztott fizetési módon, eltérő megállapodás hiányában. A következő fizetési módok találhatók a webáruházban:

(a)  Kiszállításkor, azaz készpénzben, amikor a szállítószolgálat kézbesíti,

(b)  készpénz nélküli - hitelkártyával vagy banki átutalással az eladó számlájára IBAN: HU17116000060000000085247976, a Erste Bank külföldi bankfiókjában.

3. Készpénzes fizetés vagy utánvét esetén a vételárat az áru átvételekor kell fizetni. Banki átutalással történő fizetés esetén a vételárat a vételi szerződés megkötésétől számított 5 napon belül, ebben az esetben a megrendelés Eladó általi kézhezvételének visszaigazolásától számított 5 napon belül kell megfizetni (az ÁSZF III. Cikk (4) bekezdésének megfelelően).

4. A vevő a teljes vételár megfizetésével megszerzi az áruk tulajdonjogát. Az eladó jogosult kötelezettségek teljesítését követelni, különös tekintettel az áruk és szolgáltatások vételárának megfizetésére, tekintet nélkül arra, hogy az áruk és szolgáltatások tulajdonjoga még nem hárult át a Vevőre.

 

5)Szállítási feltételek

1. A vevő tudomásul veszi, hogy az webáruház felhasználói felületén megadott szállítási határidő csak tájékoztató jellegű.

2. A vevő köteles megrendeléskor az áruk kézbesítésének módját kiválasztani, az webáruházban a megrendelés rögzítésénél megadott jelenlegi lehetőségek keretein belül. Ilyen módon az eladó és a vevő leegyezi a helyet az áruk felvételére/átvételére vagy kézbesítésére.

3. Szállítás a Vevő által meghatározott helyre, a ""kézbesítési címre"": Az eladó az áruk feladásakor a Vevő által megadott helyre történő kézbesítésének időpontjáról tájékoztató e-mailben az áruk &nbspfeladásáról tájékoztatja az Vevőt. Az eladó erről SMS-ben is értesítheti a Vevőt. Ha a Vevő nem veszi át az árut a megállapodás szerinti helyen, az eladó jogosult a Vevőt terhelni az áruk rendeltetési helyre és vissza az eladó székhelyére történő szállításával kapcsolatban. Ha az árukat a Vevő nem veszi át, az eladó jogosult elállni a vételi szerződéstől. Bármilyen kétség elkerülése érdekében, az áruk a Vevő által megjelölt helyre történő szállításának árát nem tartalmazzák az áruk árai, kivéve, ha a felek másként állapodnak meg..

4. Az eladó köteles a vásárlónak olyan termékeket szállítani, amelyek megfelelnek a vételi szerződésnek, különösen hibák nélkül, azaz az előírt minőséggel, funkcionalitással, méretekkel és a megállapodás szerinti célnak megfelelőek.

 

6)Az áru átvétele

1. A vevő vállalja, hogy az árut átveszi a megrendelésben megadott szállítási címen. Az áru átvételekor a Vevő ellenőrzi a szállítmány fizikai sértetlenségét és teljességét. Ha a küldemény láthatóan sérült és/vagy tönkrement, a Vevőnek azonnal kapcsolatba kell lépnie az eladóval és a szállítási társasággal ""Jegyzőkönyv szállítmány sérüléséről"".

2. Az áruk sérüléséért a Vevő a feleős, ha azt a Vevő vagy meghatalmazott képviselője átveszi.

 

7)Panaszkezelési eljárás

1. Az árukkal kapcsolatos panaszokat és a panasztételi eljárást a Panaszkezelési eljárás határozza meg, amelyet a www.kniland.hu weboldalon van közzé téve. A panaszkezelési eljárás itt található: http://kniland.hu/panaszkezelesi-eljaras/

 

8)Személyes adatok védelme és üzleti üzenetek

1. A személyes adatok védelmét a weboldalon közzétett adatvédelmi irányelv határozza mege https://www.kniland.hu/a-szemelyes-adatok-vedelmenek-feltetelei/

 

9)A vásárlási szerződéstéol való elállás

1. Itt találhatja meg, hogyan lehet elállini a vásárlási szerződéstől: http://kniland.hu/szerzodestol-valo-elallas/

2. Elállás esetén a Vevő viseli az áru eladónak történő visszaszállításának költségeit.

3. A Vevő az áruk kézhezvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül felmondhatja a szerződést. Ha a Vevő ezen időn belül visszavonja, mert az árunak hibái vannak, helyénvaló ezt a tényt az elállásban feltüntetni. Az elállást írásban kell megtenni (e-mailben, írásban vagy más tartós adathordozón). A szerződéstől való elállásnak tartalmaznia kell az áruk, a Vevő és az eladó azonosításához felhasznált összes adatot, és a fent említett határidőn belül, írásban történő kézbesítés esetén a postai kézbesítésnek az eladó székhelyére kell a Vevő költségére kell történnie, ha az áru teljesen működőképes. Az elállási időszak fenntartottnak tekinthető, ha az elállási értesítést legkésőbb a jelen ÁSZF szerinti elállási időszak utolsó napján megküldték az eladónak. A Vevő köteles az árut az elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni az eladónak. Az áruk eladónak történő visszaküldésének időtartama fennmarad, ha az árut szállítás céljából legkésőbb az időszak utolsó napján átadták.

A vásárlási szerződéstéol való elállási nyomtatványt itt találja: NYOMTATVÁNY SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁSRA

4. A szerződéstől való elállás esetén az árut nem lehet sérült, az áruk jellegének, tulajdonságainak és funkcionalitásának meghatározásához szükséges módon más módon felhasználni, az eredeti csomagolásban és az árukkal együtt a Vevőnek át kell adnia az összes dokumentumot, (használati utasítás,garancialjegy, beszerzés igazolása stb.), amelyet a vásárláskor kapott.

5.Az árut nem küldheti vissza utánvétre. Az eladó nem vesz át ilyen módon küldött árut.

6. Az eladó az áru vagy szolgáltatásért fizetett vételárat vagy előleget, amelyet a Vevő az árukért vagy szolgáltatásért fizetett, visszaküldi az elállás kézhezvételétől számított 14 napon belül, ugyanolyan módon, mint amelyet a Vevő fizetéskor használt, vagy egyéb módon , ha megállapodtak. Az eladó azonban nem köteles teljesíteni ezt a kötelezettséget, mielőtt az árut a Vevőnek átadja, vagy amíg a Vevő nem bizonyítja az áru visszaküldését az eladónak. Ugyanakkor az eladó nem köteles megfizetni a Vevőnek a járulékos költségeket, ha a Vevő kifejezetten a rendelés kézbesítésének más módját választotta, mint az eladó által kínált bizonyos áruk legolcsóbb szabványos kézbesítési módja.

7.Az elállási jog nem vonatkozik a 102/2014 Törvény 7. § 6. bekezdés a) és l) betűk között meghatározott árukra és szolgáltatásokra.

8. Az eladó fenntartja a jogot a megrendelés visszavonására, valamint a szerződés vagy annak részének visszavonására, ha:

(a)  az árukat nem gyártják, vagy abbahagyták a gyártást, vagy elfogyott

(b)  az áruk beszállítói ára megváltozott.

 

10)Alternatív vitarendezési lehetőség

1. A Vevőnek - Fogyasztónak - joga van az Eladóhoz fordulni  orvoslásért (e-mailben a shop@kniland.hu), ha nem elégedett azzal, ahogyan az Eladó rendezte követelését, vagy ha úgy véli, hogy az eladó megsértette jogait. Ha az eladó megtagadja a kérelem megválaszolását vagy a feladásától számított 30 napon belül nem válaszol, a 391/2015T.gy. Törvény alapján a fogyasztónak joga van alternatív vitarendezési szervezethez (ADR-egységet) benyújtania kérelmét. Az alternatív vitarendezési szervezetek  testületek és felhatalmazott jogi személyek a 391/2015 T.gy. Törvény 3. szakaszának megfelelően. A fogyasztó a 391/2015 T.gy. 12. § szakaszában meghatározott módon nyújthat be petíciót.

2.A fogyasztó panaszt nyújthat be az alternatív vitarendezési ODR platformon keresztül, amely elérhető az interneten a http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm címen.

3. Az alternatív vitarendezést csak a fogyasztó használhatja - olyan természetes személy, aki fogyasztói szerződés megkötésekor és teljesítésekor üzleti, foglalkoztatási vagy foglalkozási területén belül nem cselekszik. Az alternatív vitarendezés csak a fogyasztó és az eladó közötti, a fogyasztói szerződésből fakadó vagy azzal kapcsolatos vitát érinti. Az alternatív vitarendezés csak a távolról kötött szerződésekre vonatkozik. Az alternatív vitarendezés nem vonatkozik azokra a jogvitákra, amelyekben a vita értéke nem haladja meg a 20 eurót. Az AVR-jogalany megkövetelheti a fogyasztótól, hogy az ADR megindításáért legfeljebb 5 euró díjat fizessen ÁFA nélkül.

 

11)Záró rendelkezések

1. Az eladó fenntartja a jogot az árak megváltoztatására. Az ár megváltoztatásakor az eladó felveszi a kapcsolatot a Vevővel. A vevőnek joga van ilyen áron visszavonni a megrendelést, elállni a szerződéstől.

2. Az eladó fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket és a Panaszkezelési feltételeket a Vevő előzetes értesítése nélkül megváltoztassa és kiegészítse. Az Általános Szerződési Feltételek vagy Panaszok megváltozása esetén a teljes vásárlási folyamatot az Általános Szerződési Feltételek szabályozzák, amelyek a Vevő megrendelésének benyújtásakor voltak hatályban, és ezek elérhetőek az eladó weboldalán.

3. A jelen Általános Szerződési Feltételek szerves részét képezik a panaszkezelési szabályok, amelyek a www.kniland.hu weboldalon van közzét éve. Itt találhat -  https://www.kniland.hu/panaszkezelesi-eljaras/

4. A szerződés egyéb rendelkezéseire való tekintet nélkül, az eladó nem vállal felelősséget a fogyasztó felé a veszteségért, a lehetőségek elvesztéséért vagy más közvetett vagy következményes veszteségért hanyagság, szerződés megszegése által vagy más módon.

5. A jelen Általános Szerződési Feltételeket és a panaszkezelési eljárást az e-üzlet honlapján van közzé téve.

6. Ezek az Általános Szerződési Feltételek, beleértve azok elválaszthatatlan részeit, 2021. július 1-jén léptek hatályba.