A személyes adatok védelmének feltételei

I. Alapvető rendelkezések

 1. A személyes adatok adatkezelője a a személyes adatok védelméről szóló 18/2018 számú törvényben  módosítva (tovább csak „Törvény“)je Kniland s. r. o., IČO: 50365363, DIČ: 2120291569, amelynek székhelye Gogolova 18, Bratislava, 85101, Bejegyezve Bejegyezve a cégjegyzékbe Košice I járási bíróságon,Sro osztály, 39300/V bejegyzés (tovább csak: „adatkezelő“).
 2. Az adatkezelő kapcsolattaró adatai:

  cím: Kniland s.r.o., Gogolova 18, Bratislava, 85101

  email: shop@kniland.hu 

  telefonszám: +3615009470

 3. Személyes adatok: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó összes információ; az azonosítható természetes személy olyan természetes személy, akit közvetlenül vagy közvetetten lehet azonosítani, különösen olyan azonosítóra hivatkozva, mint név, azonosító szám, helymeghatározási adat, hálózati azonosító, vagy egy vagy több konkrét fizikai, élettani, genetikai, pszichológiai, gazdasági, kulturális hivatkozás alapján vagy az egyén társadalmi identitása.
 4. Az adatkezelő nem jelölt ki felelős személyt a személyes adatok védelméért.

II. Zdroje a a kezelt személyes adatok kategóriái

 1. Az adatkezelő feldolgozza azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön megadott, vagy azokat a személyes adatokat, amelyeket az adatkezelő a megrendelés teljesítéséhez kapott.
 2. Az Üzemeltető feldolgozza az Ön azonosító elérhetőségi adatait és&nbsp a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat.

 

III. A személyes adatok feldolgozásának jogi oka és célja

 • az ön és üzemeltető köz=otti szerződés teljesítése a Törvény § 13. 1 bekezdés. b) Zbetű alapján,
 • az üzemeltető jogos érdeke a közvetlen marketing biztosításában (főleg üzleti üzenetek és newslwtterek küldése) a törvény § 13 1.bekezdés f) betű alapján,
 • Ön hozzájárul a személyes adatok közvetlen marketing célú feldolgozáshoz (főleg üzleti üzenetek és newslwtterek küldése) a törvény § 13 1.bekezdés a) betű alapján abban paz esetben, ha nem t=ortént áru vagy szolgáltatás rendelése.
 1. A személyi adatok feldolgozásának célja
 • megrendelésének feldolgozása, valamint az Ön  és az adatfeldolgozó közötti szerződéses viszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása. Megrendeléskor a sikeres megrendelés feldolgozásához személyes adatokra van szükség (név és cím, kapcsolattartási adatok). A személyes adatainak megadása a szerződés megkötésének  és teljesítésének szükséges feltétele - személyes adatok megadása nélkül nem lehetséges a szerződést megkötni, vagy az üzemeltető által teljesíteni,
 • üzleti üzenetek küldése és egyéb marketing  tevékenységek végrehajtása.
 1. Az üzemeltetőnek nincs automatikus egyedi döntése a Törvény § 28. alapján
Jogi ok Cél Adatok Adatforrás A személyes adatok címzettjei (feldolgozók)
Szerződés teljesítése Rendelés teljesítése Ügyfelek személyes adatai (kontaktné údaje - meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, e-mailová adresa) Megrendelőlap, mailes komunikáció Webhosting cég, szállító társaságok, fizetési kapuk
Szerződés teljesítése Számlavezetés Az ügyfelek személye adatai (elérhetőség - név, vezetéknév, cím, telefonszám, e-mail cím) Számlák és szerződések A számlavezetést biztosító cég
Jogos érdek Az e-mail cím küldése harmadik félnek az értékelés megszerzésére E-mail cím és információk a rendelésben Megrendelőlap Arukereso.hu
Jogos érdek Közvetlen marketing szolgáltatás (üzleti üzenetek és newsletterek küldése) Az üygfél kapcsolattartó adatai (e-mail cím)

Megrendelőlap

A hírlevél űrlapja

Webhosting cég és e-mail terjesztési szolgáltatások
Jogos érdek Rutin forgalom elemzése, szerver hibák észlelése, valamint a csalások és szerver támadások megelőzése Pseudoanonimizált felhasználói azonosítók, például UserID, IP-címek Keresse meg a felhasználót az interneten, regisztráljon és hozzon létre egy aninimizált ID azonosítót Google Analytics, webhosting szolgáltatások és további elemző szolgáltatások
Beleegyezés Az értékelés megjelenítése Az ügyfél neve, e-mail címe Online kérdőív Webhosting társaság
Beleegyezés Célzott reklám (remarketing) Harmadik fél sütik, demográfiai információk (kor, nem, érdeklődési körök és egyéb kategóriák) Cookies Google Analytics

 

IV. A személyes adatok tárolásának időtartama

 1. Az üzemeltető tárolja a személyes adatokat
 • az Ön és az üzemeltető közötti szerződéses viszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint az e szerződéses kapcsolatokból eredő követelések  érvényesítéséhez szükséges időtartamra (a szerződéses kapcsolat megszűnésétől számított 15 évig).
 • mindaddig, amíg a személyes adatok marketing célokra történő feldolgozásának engedélyét visszavonják, ha a személyes adatokat hozzájárulás útján dolgozzák fel.
 1. A személyes adatok megőrzésének határideje után az adatkezelő törli a személyes adatokat.

V. Személyes adatok címzettjei (az üzemeltető alvállalkozói)

 1. A személyes adatok címzettjei e k övetkező személyek:
 • Részt vesz az áruk/szolgáltatások kézbesítésében (szállításában) / a szerződés szerinti kifizetésekben,
 • a webáruház üzemeltetési szolgáltatások és a webáruház működtetésével kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtása,
 • zaisťujúce marketingové služby.
 1. PAz adatkezelő személyes adatokat kíván átadni egy harmadik országnak (az EU-n kívül) vagy egy nemzetközi szervezetnek. A személyes adatok harmadik országokban címzettjei levelezési szolgáltatók.

VI. Az Ön jogai

 1. Az törvényében meghatározott&bspn;feltételek alapján joga van
 • a személyi adataikhoz való hozzáférés joga a törvény 21. §-a alapján,
 • a személyes adatok helyesbítésének joga a törvény 22. §-a alapján, vagy a feldolgozás korlátozása a törvény 24. §-a szerint,
 • a személyes adatok törlésének joga a törvény 23. §-a szerint,
 • a feldolgozás megtámadásának joga a törvény 27. §-a alapján,
 • az adatok hordozhatóságához való jog a törvény 26. §-a alapján,
 • a feldolgozási engedély írásbeli vagy elektronikus formában történő visszavonásának joga az üzemeltetőnek a jelen&nbspfeltételekbenI  megadott címére vagy e-mail címére.
 1. Arra is joga van panaszt nyújtani a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz, ha úgy gondolja, hogy megsértették a szeélyes adatok védelméhez való jogát.

VII. A személyes adatok biztonságának feltételei

 1. Az Üzemeltető kijelenti, hogy megtett minden megfelelő technikai és szervezeti intézkedést a személyes adatok biztonságának biztosítása érdekében.
 2. Az üzemeltető technikai intézkedéseket tett az adatok és a személyes adatok papír formában történő tárolásának biztosítása érdekében.
 3. Az üzemeltető kijelenti, hogy a személyes adatokhoz csak megbízott személyek férnek hozzá.

VIII. Záró rendelkezések

 1. Az online megrendelőlapon történő megrendelés rögzítésével megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és teljes mértékben elfogadja azokat..
 2. Ön elfogadja ezeket a feltételeket az online űrlap felhasználásával történő hozzájárulás bejelölésével. A hozzájárulásának ellenőrzésével tudomásul veszi, hogy ismeri a magánélet feltételeit, és teljes egészében elfogadja azokat.
 3. Az üzemeltető jogosult megváltoztatni ezeket a feltételeket. A weboldalon közzéteszi az Adatvédelmi Szabályzat új verzióját, és ezzel egyidejűleg elküldi Önnek a jelen Általános Szerződési Feltételek új verzióját az Ön e-mail címére, amelyet megadott az üzemeltetőnek..

 

Ezek a feltételek 2021. április 14-én léptek hatályba.